نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم، نمایندگان و مسؤولان سیاسی عقیدتی شهربانی‏های سراسر کشور، نمایندگان کلانتری‏های تهران و پرسنل شهربانی و پلیس تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر لزوم حفظ وحدت میان نیروهای مسلح تأکید فرمودند و امام در بخشی از سخنانشان خطاب به نیروهای مسلح فرمودند: «از اموری که من برای همة قوای مسلح لازم می‏دانم، عدم دخالت در امور سیاسی است». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به قلم بدستان گفتند: «چماق زبان و قلم بالاترین چماق هاست که فسادش صدها برابر چماق‏های دیگر است... بزرگترین چیزی که انسان اگر آن را داشته باشد کمال بزرگی دارد این است که حق را برای حق بخواهد... اگر حق به دست دشمنش هم اجرا شد، این مالکیت را داشته باشد بر نفس خودش که آن را تعریف کند و اگر باطل از فرزندش یا دوستانش وجود پیدا کرد این مالکیت را داشته باشد که از او تنفر داشته باشد». امام به همة گویندگان و نویسندگان و کارکنان مملکت فرمودند: «امروز در کشورها بزرگتر معصیت، ایجاد اختلاف است. ایجاد نفاق است و بزرگترین رحمت برای ما و تکلیف برای ما ایجاد آرامش است و ایجاد رفاه است».

اقشار مختلف مردم، نمایندگان و مسؤولان سیاسی عقیدتی شهربانی‏های سراسر کشور، نمایندگان کلانتری‏های تهران و پرسنل شهربانی و پلیس تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر لزوم حفظ وحدت میان نیروهای مسلح تأکید فرمودند و امام در بخشی از سخنانشان خطاب به نیروهای مسلح فرمودند: «از اموری که من برای همة قوای مسلح لازم می‏دانم، عدم دخالت در امور سیاسی است». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به قلم بدستان گفتند: «چماق زبان و قلم بالاترین چماق هاست که فسادش صدها برابر چماق‏های دیگر است... بزرگترین چیزی که انسان اگر آن را داشته باشد کمال بزرگی دارد این است که حق را برای حق بخواهد... اگر حق به دست دشمنش هم اجرا شد، این مالکیت را داشته باشد بر نفس خودش که آن را تعریف کند و اگر باطل از فرزندش یا دوستانش وجود پیدا کرد این مالکیت را داشته باشد که از او تنفر داشته باشد». امام به همة گویندگان و نویسندگان و کارکنان مملکت فرمودند: «امروز در کشورها بزرگتر معصیت، ایجاد اختلاف است. ایجاد نفاق است و بزرگترین رحمت برای ما و تکلیف برای ما ایجاد آرامش است و ایجاد رفاه است».