نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت عراق زیر فشار دولت ایران از ملاقات مردم با آیت الله خمینی جلوگیری می کند و به او اجازه نمی دهند تا از خانه خود خارج شود و یا با دیگران ملاقات کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت عراق زیر فشار دولت ایران از ملاقات مردم با آیت الله خمینی جلوگیری می کند و به او اجازه نمی دهند تا از خانه خود خارج شود و یا با دیگران ملاقات کند.