نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دولت عراق سه افسر نیروی هوایی ایران را که با هلیکوپتر در خاک عراق فرود آمده بودند، پس از دو ماه و نیم بازداشت تحویل ایران داد.

دولت عراق سه افسر نیروی هوایی ایران را که با هلیکوپتر در خاک عراق فرود آمده بودند، پس از دو ماه و نیم بازداشت تحویل ایران داد.