نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موسوی خوئینی‏ها نمایندة امام و سرپرست حجاج ایرانی روحانیون کاروان‏های حج پرسنل دادستانی و دادسرا و دادستانی ارتش با امام خمینی دیدار کردند. ابتدا امام از روحانیون و حوزات علمیه خواستند تا در جهت رفع کمبود قاضی و پرسنل واجد شرایط قضاوت بکوشند. امام بار دیگر از رجایی و باهنر و بهشتی شهیدان عالی قدر انقلاب تجلیل کردند.

آقای موسوی خوئینی‏ها نمایندة امام و سرپرست حجاج ایرانی روحانیون کاروان‏های حج پرسنل دادستانی و دادسرا و دادستانی ارتش با امام خمینی دیدار کردند. ابتدا امام از روحانیون و حوزات علمیه خواستند تا در جهت رفع کمبود قاضی و پرسنل واجد شرایط قضاوت بکوشند. امام بار دیگر از رجایی و باهنر و بهشتی شهیدان عالی قدر انقلاب تجلیل کردند.