نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در آستانة عید سعید قربان امام خمینی پیام مفصلی خطاب به مسلمین ایران و جهان و زائران بیت‏الله الحرام فرستادند. امام خمینی با اشاره به فلسفه سیاسی حج از علمای اسلام و دانشمندان و هنرمندان و فیلسوفان خواستند تا برای بیداری مسلمانان تلاش کنند. امام خمینی خطاب به زائران ایرانی فرمودند که در رفتار و گفتار و توجه به جنبه‏های معنوی حج و نیز فلسفه سیاسی آن از دست زدن به هرگونه حرکت نادرست و انحرافی خودداری نمایند و در این امور از نماینده ایشان نظرخواهی کنند. امام خمینی با هشدار و تکرار خطر اسراییل ضمن نصیحت به دولت‏های منطقه به دولت مصر هشدار دادند که فریب توطئه آمریکا را در مورد متهم کردن ایران به مین گذاری دریای سرخ و کانال سوئز نخورد و سرنوشت خود را به دست آمریکا و دوستانش ندهد و بی‏جهت خود را وارد معرکه نکند.

* به مناسبت هفته دولت رئیس جمهور نخست وزیر و هیأت وزیران به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تقدیر از خدمات دولت بر لزوم تبلیغ در مورد کارهای انجام شده توسط دولت و سپردن امور به دست مردم و نظارت دولت تأکید کردند و فرمودند: «راجع به تجارت راجع به صنعت اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد...». امام خمینی سفارش کردند که از ایجاد نارضایتی و ناراضی تراشی در ادارات جلوگیری شود. امام با اشاره به ضدانقلاب مستقر در خارج از کشور فرمودند: «مردم روز بروز از اینها متنفرتر

* در آستانة عید سعید قربان امام خمینی پیام مفصلی خطاب به مسلمین ایران و جهان و زائران بیت‏الله الحرام فرستادند. امام خمینی با اشاره به فلسفه سیاسی حج از علمای اسلام و دانشمندان و هنرمندان و فیلسوفان خواستند تا برای بیداری مسلمانان تلاش کنند. امام خمینی خطاب به زائران ایرانی فرمودند که در رفتار و گفتار و توجه به جنبه‏های معنوی حج و نیز فلسفه سیاسی آن از دست زدن به هرگونه حرکت نادرست و انحرافی خودداری نمایند و در این امور از نماینده ایشان نظرخواهی کنند. امام خمینی با هشدار و تکرار خطر اسراییل ضمن نصیحت به دولت‏های منطقه به دولت مصر هشدار دادند که فریب توطئه آمریکا را در مورد متهم کردن ایران به مین گذاری دریای سرخ و کانال سوئز نخورد و سرنوشت خود را به دست آمریکا و دوستانش ندهد و بی‏جهت خود را وارد معرکه نکند.
* به مناسبت هفته دولت رئیس جمهور نخست وزیر و هیأت وزیران به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تقدیر از خدمات دولت بر لزوم تبلیغ در مورد کارهای انجام شده توسط دولت و سپردن امور به دست مردم و نظارت دولت تأکید کردند و فرمودند: «راجع به تجارت راجع به صنعت اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد...». امام خمینی سفارش کردند که از ایجاد نارضایتی و ناراضی تراشی در ادارات جلوگیری شود. امام با اشاره به ضدانقلاب مستقر در خارج از کشور فرمودند: «مردم روز بروز از اینها متنفرتر می‏شوند و دوره استیلای ابرقدرت‏ها و نوکران آنها گذشته است».