نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* عشایر دشت مغان، ارشق، اجارود، ارسباران، اردبیل و خلخال و کارکنان صنایع فولاد شیراز با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به عنایت الهی در تحول و پیروزی ملت به جنایت ها و خیانت های بی شمار گروهک ها اشاره کردند و از مردم خواستند در برابر آنان هوشیار باشند.

* نمایندگان کارگران و کارمندان پالایشگاه شیراز و نفت شهر، اصناف شهرکرد و دیگر اهالی چهارمحال و بختیاری، هنرجویان هنرستان آباده، دانش آموزان دانشسرای مقدماتی کرمانشاه و مهران، دانشجویان دانشکده پزشکی اصفهان، آموزگاران و دانش آموزان قصر شیرین و سر پل ذهاب، جمعی از اهالی ترکمن ده و سرخه حصار با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به جوسازی ها و تفرقه افکنی های ضدانقلاب در قضیه فرزند آیت الله طالقانی فرمودند: «شما ملت مأمورید با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید».

* عشایر دشت مغان، ارشق، اجارود، ارسباران، اردبیل و خلخال و کارکنان صنایع فولاد شیراز با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به عنایت الهی در تحول و پیروزی ملت به جنایت ها و خیانت های بی شمار گروهک ها اشاره کردند و از مردم خواستند در برابر آنان هوشیار باشند.
* نمایندگان کارگران و کارمندان پالایشگاه شیراز و نفت شهر، اصناف شهرکرد و دیگر اهالی چهارمحال و بختیاری، هنرجویان هنرستان آباده، دانش آموزان دانشسرای مقدماتی کرمانشاه و مهران، دانشجویان دانشکده پزشکی اصفهان، آموزگاران و دانش آموزان قصر شیرین و سر پل ذهاب، جمعی از اهالی ترکمن ده و سرخه حصار با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به جوسازی ها و تفرقه افکنی های ضدانقلاب در قضیه فرزند آیت الله طالقانی فرمودند: «شما ملت مأمورید با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید».