نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقای اشرفی اصفهانی، امام خمینی در پیامی خطاب به ایشان فرمودند: «هریک از این شهادت‏های بزرگ که خسارت عظیمی برای ملت عظیم الشأن اسلام است برخلاف توهم تبهکاران منافق موجب رسوایی منافقین جنایتکار و انسجام صفوف ملت بزرگوار می‏شود».

* امام خمینی با تقاضای آقای علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور مبنی بر شروع انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب میان دوره‏ای مجلس موافقت فرمودند.

* در پاسخ به تلگرام علی ناصرمحمد رئیس مجلس یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال هجری قمری امام خمینی در پیامی برای وی فرمودند: «سال نو هنگامی فرا می‏رسد که مسلمانان دچار انواع مصایب گردیده... آمریکا... علیه آنان هر روز توطئه طراحی و به مرحله اجرا می‏گذارد».

* در پاسخ به تلگرام تبریک مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری، امام خمینی در پیامی ضمن بیان مصائب جهان اسلام از سکوت رهبران کشورهای اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار انتقاد کردند.

* امام خمینی به تلگرام تسلیت آیت‏الله شیرازی در مورد شهادت آقای اشرفی اصفهانی پاسخ دادند.

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقای اشرفی اصفهانی، امام خمینی در پیامی خطاب به ایشان فرمودند: «هریک از این شهادت‏های بزرگ که خسارت عظیمی برای ملت عظیم الشأن اسلام است برخلاف توهم تبهکاران منافق موجب رسوایی منافقین جنایتکار و انسجام صفوف ملت بزرگوار می‏شود».
* امام خمینی با تقاضای آقای علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور مبنی بر شروع انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب میان دوره‏ای مجلس موافقت فرمودند.
* در پاسخ به تلگرام علی ناصرمحمد رئیس مجلس یمن جنوبی به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال هجری قمری امام خمینی در پیامی برای وی فرمودند: «سال نو هنگامی فرا می‏رسد که مسلمانان دچار انواع مصایب گردیده... آمریکا... علیه آنان هر روز توطئه طراحی و به مرحله اجرا می‏گذارد».
* در پاسخ به تلگرام تبریک مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری، امام خمینی در پیامی ضمن بیان مصائب جهان اسلام از سکوت رهبران کشورهای اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار انتقاد کردند.
* امام خمینی به تلگرام تسلیت آیت‏الله شیرازی در مورد شهادت آقای اشرفی اصفهانی پاسخ دادند.