نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین از محضر امام خمینی در این باره که «آیا کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‏اند و با آن مخالفند، می‏توانند رئیس جمهور شوند؟» امام فرمودند: «کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری در ایران را ندارد». به دنبال این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) که با قانون اساسی مخالفت کرده بود، از لیست کاندیداها حذف شد.

* امام خمینی در وصیت نامه خود، آقایان پسندیده و منتظری را وصی خود قرار دادند.

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین از محضر امام خمینی در این باره که «آیا کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‏اند و با آن مخالفند، می‏توانند رئیس جمهور شوند؟» امام فرمودند: «کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری در ایران را ندارد». به دنبال این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) که با قانون اساسی مخالفت کرده بود، از لیست کاندیداها حذف شد.
* امام خمینی در وصیت نامه خود، آقایان پسندیده و منتظری را وصی خود قرار دادند.