نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حاج شهوشاگاری رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید قربان، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً عید قربان را به وی و ملت نیجریه تبریک گفتند و در پیام خود به توطئه آمریکایی حمله به مخازن نفتی کویت توسط عراق و نسبت دادن آن به ایران اشاره کردند.

* در آستانة ماه محرم وعاظ و خطبای تهران و قم، اعضای دفتر تبلیغات اسلامی قم و اعضای انجمن اسلامی شهرداری تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به قضایای مشروطه فرمودند: «... اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت؛ اینقدری که آنها می‏خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد. لکن بعد از آن که شد، دنباله‏اش را نگرفتند، مردم بیطرف ماندند و روحانیون هم رفتند... گویندگان و نویسندگان آنها کوشش کردند به اینکه روحانیون از دخالت در سیاست خارج کنند...». امام خمینی حفظ اسلام را از بالاترین فرائض دانستند و خطاب به اهل منبر فرمودند: «... آقایان باید خودشان را تهذیب کنند... عامل به احکام اسلام باشند».

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حاج شهوشاگاری رئیس جمهور نیجریه به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید قربان، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً عید قربان را به وی و ملت نیجریه تبریک گفتند و در پیام خود به توطئه آمریکایی حمله به مخازن نفتی کویت توسط عراق و نسبت دادن آن به ایران اشاره کردند.
* در آستانة ماه محرم وعاظ و خطبای تهران و قم، اعضای دفتر تبلیغات اسلامی قم و اعضای انجمن اسلامی شهرداری تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به قضایای مشروطه فرمودند: «... اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت؛ اینقدری که آنها می‏خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد. لکن بعد از آن که شد، دنباله‏اش را نگرفتند، مردم بیطرف ماندند و روحانیون هم رفتند... گویندگان و نویسندگان آنها کوشش کردند به اینکه روحانیون از دخالت در سیاست خارج کنند...». امام خمینی حفظ اسلام را از بالاترین فرائض دانستند و خطاب به اهل منبر فرمودند: «... آقایان باید خودشان را تهذیب کنند... عامل به احکام اسلام باشند».