نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای محمدتقی جعفری و ناشران اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره خط مشی نشریات و مطبوعات اسلامی و لزوم وجود هیأتی برای نظارت بر امر چاپ فرمودند: « باید کتاب‏ها تحت نظر اهل علم باشد. اهل علم مطلع بر این مکتب‏های انحرافی... وقتی این کتابی که می‏خواهید نشر بدهید مطالعه کنند،... تصدیق کنند که این نشرش مانع ندارد، بعد نشر بدهید».

آقای محمدتقی جعفری و ناشران اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره خط مشی نشریات و مطبوعات اسلامی و لزوم وجود هیأتی برای نظارت بر امر چاپ فرمودند: « باید کتاب‏ها تحت نظر اهل علم باشد. اهل علم مطلع بر این مکتب‏های انحرافی... وقتی این کتابی که می‏خواهید نشر بدهید مطالعه کنند،... تصدیق کنند که این نشرش مانع ندارد، بعد نشر بدهید».