نسخه چاپی | ارسال به دوستان

با شروع حملة نیروهای عراق به مرزهای ایران، امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیون خطاب به ملت ایران همگان را به حفظ هوشیاری و خونسردی دعوت کردند و در بخشی از سخنان خود فرمودند: «این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است و عقلش درست کار نمی‏کند و... خودش را به هلاکت می‏رساند»؛ امام خمینی ملت و ارتش عراق را به قیام علیه صدام فراخواندند.

با شروع حملة نیروهای عراق به مرزهای ایران، امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیون خطاب به ملت ایران همگان را به حفظ هوشیاری و خونسردی دعوت کردند و در بخشی از سخنان خود فرمودند: «این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است و عقلش درست کار نمی‏کند و... خودش را به هلاکت می‏رساند»؛ امام خمینی ملت و ارتش عراق را به قیام علیه صدام فراخواندند.