نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت عید میلاد حضرت مسیح، امام خمینی به شورای انقلاب دستور دادند از چند کشیش متعهد برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود.

* راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار و اراک و بانوان زنجان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به توطئه ها در گوشه و کنار مملکت فرمودند: «... می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا کند ... به بهانه های مختلف... توطئه می‏کنند که نگذارند در ایران یک رژیم جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی ای که از روی اسلام است... تحقق پیدا کند...». امام خمینی خواستار هوشیاری اهالی آذربایجان در برابر تحریکات توطئه گران شدند.

* به مناسبت عید میلاد حضرت مسیح، امام خمینی به شورای انقلاب دستور دادند از چند کشیش متعهد برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود.
* راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار و اراک و بانوان زنجان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به توطئه ها در گوشه و کنار مملکت فرمودند: «... می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا کند ... به بهانه های مختلف... توطئه می‏کنند که نگذارند در ایران یک رژیم جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی ای که از روی اسلام است... تحقق پیدا کند...». امام خمینی خواستار هوشیاری اهالی آذربایجان در برابر تحریکات توطئه گران شدند.