نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم، مسؤولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگ زدگان، جانبازان، مهاجران مناطق جنگی و قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام همگان را به تحمل فشارها و سختی‏های ناشی از جنگ و ایستادگی و مقاومت فراخواندند.

اقشار مختلف مردم، مسؤولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگ زدگان، جانبازان، مهاجران مناطق جنگی و قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام همگان را به تحمل فشارها و سختی‏های ناشی از جنگ و ایستادگی و مقاومت فراخواندند.