نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آتش سوزی در سینما رکس آبادان و کشته شدن 377 زن و مرد و کودک.

آتش سوزی در سینما رکس آبادان و کشته شدن 377 زن و مرد و کودک.