نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به آقای ناطق نوری وزیر کشور اجازه دادند تا با مشورت رئیس جمهور از اختیارات فرماندهی کل قوا درامور نیروهای انتظامی استفاده نماید.

* معاون سیاسی مسئولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام با توجه به اهمیت نقش رادیو و تلویزیون چه در سازندگی فرهنگی یک ملت بر لزوم کنترل برنامه‏ها توسط افراد آگاه تأکید کردند و با توجه امکان نفوذ عوامل توطئه‏گر در ظاهرهای صالح و فریبنده خواستار به کار گماردن افراد شناخته شده درمسئولیت‏های حساس شدند.

* امام خمینی به آقای ناطق نوری وزیر کشور اجازه دادند تا با مشورت رئیس جمهور از اختیارات فرماندهی کل قوا درامور نیروهای انتظامی استفاده نماید.
* معاون سیاسی مسئولان و کارکنان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام با توجه به اهمیت نقش رادیو و تلویزیون چه در سازندگی فرهنگی یک ملت بر لزوم کنترل برنامه‏ها توسط افراد آگاه تأکید کردند و با توجه امکان نفوذ عوامل توطئه‏گر در ظاهرهای صالح و فریبنده خواستار به کار گماردن افراد شناخته شده درمسئولیت‏های حساس شدند.