نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در این دیدار فرمودند: «این دو قدرتی که در عالم هست [آمریکا و شوروی] این دو قدرت هیچکدام راضی به آن ابرقدرتی خودشان نیستند. دولت آمریکا می‏خواهد روسیة شوروی نباشد و خودش باشد. شوروی هم می‏خواهد آمریکا نباشد و خودش باشد... اگر تمام زمین را به یکی بدهند، می‏رود دنبال آنچه ندارد...». امام در مطالبی اخلاقی و ارزشمند فرمودند: «انسان در پی کمال مطلق فقط راضی و مطمئن می‏شود که جز به خدا فکر نکند». امام انگیزة ریاست‏طلبی‏ها را عوض گرفتن راه کمال دانستند و خودخواهی را منشأ همة گرفتاری‏ها توصیف کردند. امام فرمودند: «همه باید قصد خدمت به اقشار مختلف مردم را داشته باشیم» و فرمودند: «... اینهایی که گرفتار اوضاع جنگ هستند و اینهایی که آواره شدند... اینها بنده‏های خدا هستند و از من افضل‏اند... چرا ما به فکر آنها نباشیم؟... اگر همه کوشش کنید که برای امت کار کنید... این سال جدید سال صلح و صفا واقع می‏شود...».

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در این دیدار فرمودند: «این دو قدرتی که در عالم هست [آمریکا و شوروی] این دو قدرت هیچکدام راضی به آن ابرقدرتی خودشان نیستند. دولت آمریکا می‏خواهد روسیة شوروی نباشد و خودش باشد. شوروی هم می‏خواهد آمریکا نباشد و خودش باشد... اگر تمام زمین را به یکی بدهند، می‏رود دنبال آنچه ندارد...». امام در مطالبی اخلاقی و ارزشمند فرمودند: «انسان در پی کمال مطلق فقط راضی و مطمئن می‏شود که جز به خدا فکر نکند». امام انگیزة ریاست‏طلبی‏ها را عوض گرفتن راه کمال دانستند و خودخواهی را منشأ همة گرفتاری‏ها توصیف کردند. امام فرمودند: «همه باید قصد خدمت به اقشار مختلف مردم را داشته باشیم» و فرمودند: «... اینهایی که گرفتار اوضاع جنگ هستند و اینهایی که آواره شدند... اینها بنده‏های خدا هستند و از من افضل‏اند... چرا ما به فکر آنها نباشیم؟... اگر همه کوشش کنید که برای امت کار کنید... این سال جدید سال صلح و صفا واقع می‏شود...».