نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان محلاتی نمایندة امام در سپاه و محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران و شورای مرکزی سپاه به محضر امام خمینی رسیدند. امام پس از تأکید بر لزوم تبعیت بیشتر سپاه از اسلام فقاهتی فرمودند: «... مسئله دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته‏ام ما با کسی جنگ نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است... باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند... البته در بین شما جوان‏های تندی هم هستند که باید آنها را تعدیل کنید تا کارهایی را که برخلاف مشی کلی سپاه است، انجام ندهند...».

آقایان محلاتی نمایندة امام در سپاه و محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران و شورای مرکزی سپاه به محضر امام خمینی رسیدند. امام پس از تأکید بر لزوم تبعیت بیشتر سپاه از اسلام فقاهتی فرمودند: «... مسئله دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته‏ام ما با کسی جنگ نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است... باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند... البته در بین شما جوان‏های تندی هم هستند که باید آنها را تعدیل کنید تا کارهایی را که برخلاف مشی کلی سپاه است، انجام ندهند...».