نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای واعظ طبسی، نمایندگان مردم خراسان در مجلس شورای اسلامی، گروهی از اهالی مشهد و اعضای انجمن اسلامی کسبه و بانک سپه با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة آسیب پذیرشدن کشور در اثر اختلافات داخلی و لزوم حفظ آرامش و حل اختلافات برای حاضران سخنرانی کردند.

* آقای سیدعلی خامنه‏ای (امام جمعه تهران) و ائمه جمعه سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به توطئه دشمنان مبنی بر منزوی کردن روحانیون و لزوم دخالت روحانیت در امور اجتماعی ـ سیاسی اشاره فرمودند و از روحانیون خواستند از نفوذ اشخاص غیرمتعهد در نهادها جلوگیری کنند و در پایان وحدت شیعه و سنی را از برکات انقلاب خواندند.

* آقای واعظ طبسی، نمایندگان مردم خراسان در مجلس شورای اسلامی، گروهی از اهالی مشهد و اعضای انجمن اسلامی کسبه و بانک سپه با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة آسیب پذیرشدن کشور در اثر اختلافات داخلی و لزوم حفظ آرامش و حل اختلافات برای حاضران سخنرانی کردند.
* آقای سیدعلی خامنه‏ای (امام جمعه تهران) و ائمه جمعه سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به توطئه دشمنان مبنی بر منزوی کردن روحانیون و لزوم دخالت روحانیت در امور اجتماعی ـ سیاسی اشاره فرمودند و از روحانیون خواستند از نفوذ اشخاص غیرمتعهد در نهادها جلوگیری کنند و در پایان وحدت شیعه و سنی را از برکات انقلاب خواندند.