نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تلاش اجانب براى جلوگیرى از استقلال فرهنگى و اقتصادى کشور

1.امام خمینی در دیدار با آقای رضا صدر (وزیر بازرگانی) و هیأت اقتصادی به موضوع تلاش اجانب برای جلوگیری از استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 12، ص 474) 2.امام خمینی در حکمی آقای محمد حسن قدیری را به سمت امام جمعه کوهپایه منصوب نمودند. (صحیفه امام؛ ج 12، ص 473)