نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سیدجواد خرمشاهی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدجواد خرمشاهی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.