نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان محمدعلی رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر و اعضای هیأت دولت با امام خمینی دیدار کردند؛ امام پس از استماع گزارش آقایان رجایی و باهنر از وضعیت دولت و امور جاری کشور فرمودند: «... مردم به جای برنامه دادن، عمل می‏خواهند. هیچ دیگر عذری شما ندارید...». امام خمینی ضمن مقایسه دولتمردان اسلامی با دولتمردان رژیم‏های گذشته و قدردانی از فداکاری‏های مردم بر اصلاح و تصفیه سفارتخانه‏ها از عناصر نامطلوب تأکید کردند.

آقایان محمدعلی رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر و اعضای هیأت دولت با امام خمینی دیدار کردند؛ امام پس از استماع گزارش آقایان رجایی و باهنر از وضعیت دولت و امور جاری کشور فرمودند: «... مردم به جای برنامه دادن، عمل می‏خواهند. هیچ دیگر عذری شما ندارید...». امام خمینی ضمن مقایسه دولتمردان اسلامی با دولتمردان رژیم‏های گذشته و قدردانی از فداکاری‏های مردم بر اصلاح و تصفیه سفارتخانه‏ها از عناصر نامطلوب تأکید کردند.