نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شرکت تعاونی وابسته به مرکز تولیدی و عمرانی سیستان و بلوچستان، اعضای جهاد سازندگی میاندوآب، کانون اسلامی قدس تهران، پرسنل سپاه پاسداران نقده ـ مازندران ـ آذربایجان شرقی و اهواز ـ گروهی از اهالی اهواز و بانوان جنگ زدة ساکن قم با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن مقایسة شخصیت‏ها و بلندپایگان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با بلندپایگان و نهادهای رژیم شاهنشاهی، ضمن انتقاد از عده‏ای از روشنفکران و نویسندگان فرمودند: «این قلم‏ها می‏خواهند ملت ما را دلسرد کنند». امام ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری و پایداری ملت فرمودند: «ما سال‏های طولانی مبتلا هستیم و خودتان را مهیا کنید برای ساختن کشورتان و ارزش دارد که ما یک ده سال ـ پانزده سال زحمت بکشیم و رنج ببریم و کشورمان مستقل شود و از دست و چنگال گرگ‏های آدمخوار بیرون کشیده شود».

اعضای شرکت تعاونی وابسته به مرکز تولیدی و عمرانی سیستان و بلوچستان، اعضای جهاد سازندگی میاندوآب، کانون اسلامی قدس تهران، پرسنل سپاه پاسداران نقده ـ مازندران ـ آذربایجان شرقی و اهواز ـ گروهی از اهالی اهواز و بانوان جنگ زدة ساکن قم با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن مقایسة شخصیت‏ها و بلندپایگان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با بلندپایگان و نهادهای رژیم شاهنشاهی، ضمن انتقاد از عده‏ای از روشنفکران و نویسندگان فرمودند: «این قلم‏ها می‏خواهند ملت ما را دلسرد کنند». امام ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری و پایداری ملت فرمودند: «ما سال‏های طولانی مبتلا هستیم و خودتان را مهیا کنید برای ساختن کشورتان و ارزش دارد که ما یک ده سال ـ پانزده سال زحمت بکشیم و رنج ببریم و کشورمان مستقل شود و از دست و چنگال گرگ‏های آدمخوار بیرون کشیده شود».