نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم، کارکنان جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان و جیرفت و دزک آباد یزد با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در سخنرانی خطاب به آنان فرمودند: «ملت ایران، برادران شیعی مذهب و برادران اهل سنت در کنار هم و با برادری برای پیاده کردن احکام اسلام کوشش می‏کنند». امام خمینی درباره طرح مهم ابر قدرت‏ها در ایجاد اختلاف هشدار دادند و اتحاد و برادری را منشأ پیروزی‏ها دانستند و فرمودند: «امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند [خورده] است. چنانچه اختلافی بین ملت ایران با ملت‏های دیگر بیفتد، اختلافی ما بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع ما واقع شود، این به ضرر همه مان هست، به ضرر میهن هست».

اقشار مختلف مردم، کارکنان جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان و جیرفت و دزک آباد یزد با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند؛ امام خمینی در سخنرانی خطاب به آنان فرمودند: «ملت ایران، برادران شیعی مذهب و برادران اهل سنت در کنار هم و با برادری برای پیاده کردن احکام اسلام کوشش می‏کنند». امام خمینی درباره طرح مهم ابر قدرت‏ها در ایجاد اختلاف هشدار دادند و اتحاد و برادری را منشأ پیروزی‏ها دانستند و فرمودند: «امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند [خورده] است. چنانچه اختلافی بین ملت ایران با ملت‏های دیگر بیفتد، اختلافی ما بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع ما واقع شود، این به ضرر همه مان هست، به ضرر میهن هست».