نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به مردم کردستان فرمودند: "ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم. هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما مردود است و نیروهای مسلح باید با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کند".

* امام خمینی طی نامه ای به خانم خاتون رحمان پور، شهادت همسر و فرزندش را در حمله عوامل ضدانقلاب به کمیته سنندج، تسلیت گفتند.

* امام خمینی در جمع کودکان و نوجوانان یتیم فرمودند: "من خدمتگزار شما بچه ها هستم، ... جدیت کنید در تحصیل، جدیت کنید در یادگرفتن معارف الهیه".

* جمعی از پاسداران انقلاب و اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند، امام فرمودند: "چند روز دیگر که رفراندوم می شود همة ما به حکومت جمهوری اسلامی ـ یعنی به جمهوری اسلامی ـ رﺃی بدهیم. من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همة آقایان تقاضا دارم همین رﺃی را بدهند".

* نمایندگان عشایر لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: "در رفراندوم رﺃی من جمهوری اسلامی است و از شما تقاضا دارم به جمهوری اسلامی رﺃی بدهید. آنهایی که برخلاف جمهوری اسلامی رﺃی می دهند آزادند".

* امام خمینی در پیامی به مردم کردستان فرمودند: "ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم. هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما مردود است و نیروهای مسلح باید با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کند".
* امام خمینی طی نامه ای به خانم خاتون رحمان پور، شهادت همسر و فرزندش را در حمله عوامل ضدانقلاب به کمیته سنندج، تسلیت گفتند.
* امام خمینی در جمع کودکان و نوجوانان یتیم فرمودند: "من خدمتگزار شما بچه ها هستم، ... جدیت کنید در تحصیل، جدیت کنید در یادگرفتن معارف الهیه".
* جمعی از پاسداران انقلاب و اقشار مختلف مردم با امام خمینی دیدار کردند، امام فرمودند: "چند روز دیگر که رفراندوم می شود همة ما به حکومت جمهوری اسلامی ـ یعنی به جمهوری اسلامی ـ رﺃی بدهیم. من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همة آقایان تقاضا دارم همین رﺃی را بدهند".
* نمایندگان عشایر لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: "در رفراندوم رﺃی من جمهوری اسلامی است و از شما تقاضا دارم به جمهوری اسلامی رﺃی بدهید. آنهایی که برخلاف جمهوری اسلامی رﺃی می دهند آزادند".