نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند ومتقابلاً به این مناسبت را به وی و ملت امارات تبریک گفتند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم نایب رئیس و نخست وزیر امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند ومتقابلاً تبریک گفتند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند ومتقابلاً به این مناسبت را به وی و ملت امارات تبریک گفتند.
* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم نایب رئیس و نخست وزیر امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند ومتقابلاً تبریک گفتند.