نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شورای اسلامی کارگران ایران و پرسنل ارتش به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی فرمودند: «اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر [بگویند]». امام با اشاره به ویژگی مکتبی بودن انقلاب ایران به توطئه اغتشاش و آشوب توسط گروهک‏های وابسته و مخالفت آنها با اصلاح امور فرهنگی اشاره کردند و فرمودند: «... هر روزی که بخواهد این نهضت یک قدم بردارد، [مثلاً] مجلس شورا می‏خواهد مفتوح بشود، می‏بینیم که یک بساطی در امجدیه پیش می‏آید، یک غائله درست می‏شود... مسئله این است که باید آمریکا بیاید اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد...». امام خمینی با مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلابات و پیروزی چشمگیر ملت در انقلاب و رأی دادن آزاد و تدوین قانون اساسی در نتیجه اسلامی بودن انقلاب فرمودند: «... الآن هم... بعضی از این روشنفکرها می‏گویند، این مجلس ملی باشد. مجلس شورای ملی... از اسلام می‏ترسند، مجلس شورای اسلامی نباشد...». امام به مردم هشدار دادند که دشمن را از روی عملکردش بشناسند... امام با اشاره به ادعاها و دروغ‏های گروهک‏ها فرمودند: «این جمعیت‏هایی که افتاده‏اند توی این مملکت و دارند خرابکاری می‏کنند اینها گول می‏زنند. اینها می‏خواستند من را گول بزنند. من نجف بودم بیست و چند روز بعضی از این آقایان که ادعای اسلامی می‏کنند آمدند در نجف، [یکی شان] من به او فرصت دادم حرفهایش را بزند بعضی از آ

اعضای شورای اسلامی کارگران ایران و پرسنل ارتش به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی فرمودند: «اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر [بگویند]». امام با اشاره به ویژگی مکتبی بودن انقلاب ایران به توطئه اغتشاش و آشوب توسط گروهک‏های وابسته و مخالفت آنها با اصلاح امور فرهنگی اشاره کردند و فرمودند: «... هر روزی که بخواهد این نهضت یک قدم بردارد، [مثلاً] مجلس شورا می‏خواهد مفتوح بشود، می‏بینیم که یک بساطی در امجدیه پیش می‏آید، یک غائله درست می‏شود... مسئله این است که باید آمریکا بیاید اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد...». امام خمینی با مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلابات و پیروزی چشمگیر ملت در انقلاب و رأی دادن آزاد و تدوین قانون اساسی در نتیجه اسلامی بودن انقلاب فرمودند: «... الآن هم... بعضی از این روشنفکرها می‏گویند، این مجلس ملی باشد. مجلس شورای ملی... از اسلام می‏ترسند، مجلس شورای اسلامی نباشد...». امام به مردم هشدار دادند که دشمن را از روی عملکردش بشناسند... امام با اشاره به ادعاها و دروغ‏های گروهک‏ها فرمودند: «این جمعیت‏هایی که افتاده‏اند توی این مملکت و دارند خرابکاری می‏کنند اینها گول می‏زنند. اینها می‏خواستند من را گول بزنند. من نجف بودم بیست و چند روز بعضی از این آقایان که ادعای اسلامی می‏کنند آمدند در نجف، [یکی شان] من به او فرصت دادم حرفهایش را بزند بعضی از آقایان محترم، بعضی از علما، آنها هم به من کاغذ نوشته بودند. من گوش کردم به حرفهای اینها تمام از قرآن و نهج البلاغه بود. این آمده بود مرا بازی بدهد من همراهی کنم با آنها... ..» امام خمینی فرمودند: «... اگر ما بتوانیم آن چهره دوم این جمعیت‏ها را، آن چهره دوم امثال محمدرضا را به مردم معرفی کنیم، آن وقت ما پیروز می‏شویم...». امام در بخش دیگری از سخنانشان به مردم درباره عوامل نفوذی و لزوم شناسایی آنان هشدار دادند و فرمودند: «من خوف این را دادم که بعضی از معمّمینی که در بین روحانیون، خودشان را جا زده‏اند و خرابکاری دارند می‏کنند، اینها چهره اسلام را برگردانند». امام با اشاره به عملکرد بعضی از افراد در لباس روحانی و به اسم نمایندة امام فرمودند: «اینها یک اشخاصی هستند که یا نمی‏فهمند دارند چه می‏کنند و اگر خدای نخواسته بفهمند اشخاصی هستند که می‏خواهند نهضت را به تباهی بکشند اینها نماینده من نیستند. اینها با اسم نماینده فلان، می‏خواهند کار را شلوغ کنند». امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «منافق‏ها هستند که بدتر از کفارند. آن که می‏گوید مسلمان هستم و به ضد اسلام عمل می‏کند و می‏خواهد به ضد اسلام عمل بکند، آن است که در قرآن بیشتر از آنها تهذیب شده تا دیگران. ما سوره منافقین داریم، اما سوره کفار نداریم...».