نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به مناسبت اربعین شهدای تبریز پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند و در این پیام متذکر شدند: ملت مظلوم ایران باید در هرچند صباحی پرچم های سیاه افراشته کنند. ما از این جنایات پی درپی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امیدواریم.

امام خمینی به مناسبت اربعین شهدای تبریز پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند و در این پیام متذکر شدند: ملت مظلوم ایران باید در هرچند صباحی پرچم های سیاه افراشته کنند. ما از این جنایات پی درپی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امیدواریم.