نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانه هفته دولت آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن مشکلات دولت اسلامی خطاب به اشخاصی که از کار دولت انتقاد می‏کنند فرمودند: «وارد نیستند ببینند که مشکلات چی است. در یک همچو زمانی که دولت و ایران مبتلای این همه گرفتاری‏هایی که می‏بینید هستند... همه جهان به استثنای ملت‏هایشان درصدد محو جمهوری اسلامی هستند... مقاومت کردیم و خواهیم کرد». امام با اشاره به حادثه خونین مکه فرمودند: «... اگر از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردند نمی‏توانیم [از] مسئله حجاز بگذریم». امام فاجعه مکه را توطئه‏ای از پیش طراحی شده دانستند.

در آستانه هفته دولت آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن مشکلات دولت اسلامی خطاب به اشخاصی که از کار دولت انتقاد می‏کنند فرمودند: «وارد نیستند ببینند که مشکلات چی است. در یک همچو زمانی که دولت و ایران مبتلای این همه گرفتاری‏هایی که می‏بینید هستند... همه جهان به استثنای ملت‏هایشان درصدد محو جمهوری اسلامی هستند... مقاومت کردیم و خواهیم کرد». امام با اشاره به حادثه خونین مکه فرمودند: «... اگر از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردند نمی‏توانیم [از] مسئله حجاز بگذریم». امام فاجعه مکه را توطئه‏ای از پیش طراحی شده دانستند.