نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت فرارسیدن سال نو امام خمینی آن عده از عوامل رژیم سابق را که مرتکب قتل، شکنجه و سوءاستفاده از بیت المال نشده اند، مورد عفو قرار دادند. امام خمینی رئیس جمهور را مأمور اجرای این فرمان کردند.

به مناسبت فرارسیدن سال نو امام خمینی آن عده از عوامل رژیم سابق را که مرتکب قتل، شکنجه و سوءاستفاده از بیت المال نشده اند، مورد عفو قرار دادند. امام خمینی رئیس جمهور را مأمور اجرای این فرمان کردند.