نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آیت الله طالقانی در اعلامیه ای درباره راهپیمائی فردا (اربعین) یادآور شد که صاحبان هرگونه آراء و عقاید موظفند مظهر یک حرکت و داخل یک صف باشند.

* جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت ما معتقدیم آیت الله خمینی به دولتی که طبق قانون اساسی تشکیل شده است فرصت موفقیت می دهند.

* آیت الله طالقانی در اعلامیه ای درباره راهپیمائی فردا (اربعین) یادآور شد که صاحبان هرگونه آراء و عقاید موظفند مظهر یک حرکت و داخل یک صف باشند.
* جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت ما معتقدیم آیت الله خمینی به دولتی که طبق قانون اساسی تشکیل شده است فرصت موفقیت می دهند.