نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دیدگاه امام درباره نقش بانوان در انقلاب و صحنه هاى مختلف کشور

امام خمینی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان در مورد نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور سخنرانی نمودند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 355-356)