نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اندرزهاى اخلاقى- عرفانى

امام خمینی اندرزنامه ای اخلاقی و عرفانی خطاب به خانم فاطمه طباطبایی نگاشتند. (صحیفه امام؛ ج 18، ص 442)