نسخه چاپی | ارسال به دوستان

منشأ بروز و صدور اختلاف و لزوم هوشیارى ملت در مقابل تفرقه افکنى ها

امام خمینی در دیداری که با آقای هاشمی رفسنجانی، نمایندگان مجلس و اعضای هیأت ناظرین بر شورای نگهبان داشتند ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری ملت در مقابل تفرقه افکنی ها، منشأ بروز و صدور اختلافات را بیان نموده و به عناوین ذیل پرداختند:
تفرقه افکنى، سلاح شیاطین، توجه به اعمال و گفتار در جلوگیرى از اختلافات، لزوم بیدارى ملت در مقابل تفرقه افکنى ها، تلاش براى تهذیب نفس و خودسازى (صحیفه امام؛ ج 18، ص 475-479)