نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تکلیف شرعى، قیام بر ضد شاه

امام خمینی در سخنرانی ای که در جمع روحانیون، طلاب و ایرانیان مقیم عراق داشتند ضمن تأکید بر تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه، به عناوین ذیل پرداختند:
بى احترامى رژیم به اسلام و روحانیت، دستگیرى مردم، از ترس فرا رسیدن 15 خرداد، امریکا، مجرم اول؛ شاه، مجرم دوم، زاغه نشینها در پایتخت تمدن بزرگ، ملى کردن، سرپوشى بر غارت ذخایر کشور، 15 خرداد باید زنده بماند، وحدت، تکلیف الهى، انسداد راه آشتى ملت با شاه، نقشه براى نابودى کشاورزى، نمونه هاى بى نظیرى از جنایت و غارت کشور، ادعاى نجات ایران توسط شاه، وحدت کلمه در برکنارى شاه، لزوم ارتباط بین علما و احزاب تا برقرارى حکومت اسلامى (صحیفه امام؛ ج 3، ص 404-418)