نسخه چاپی | ارسال به دوستان

رسالت و نقش نشریات در جامعه

امام خمینی در دیداری که با کارکنان مجله عروة الوثقى داشتند به رسالت و نقش نشریات در جامعه اشاره کردند و به عناوین ذیل پرداختند:
لزوم مراعات مصالح در نشریات، وظیفه نویسندگان در اصلاح اخلاق جامعه (صحیفه امام ؛ ج 14، ص 383-385)