نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بعثت، انگیزه و نتیجه بعثت، تکلیف ما در برابر بعثت

امام خمینی در سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم تبریز ضمن بیان موضوع بعثت و تکلیف ما در برابر آن به تشریح عناوین ذیل پرداختند:
انگیزه و هدف از بعثت، نجات از طغیانگرى در تزکیه نفوس، مهذب نبودن نفوس منشأ اختلافات، ضرورت و اهمیت تزکیه براى دولتمردان (صحیفه امام؛ ج 14، ص 386-394)