نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عفو زندانیان

امام خمینی در حکمی به آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور) با درخواست ایشان مبنی بر عفو گروهی از زندانیان موافقت کردند. (صحیفه امام؛ ج 20، ص 48)