نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تلاش براى حفظ مجلس و حل مشکلات

1.امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر تلاش برای حفظ مجلس و حل مشکلات آن، به شرح موضوعات ذیل پرداختند:
نمایندگان مجلس خلاصه و عصاره ملت اند، هدف اصلى، اداء تکلیف نه کسب قدرت (صحیفه امام؛ ج 20، ص 279-280)
2.امام خمینی در نامه ای به سید احمد خمینی ضمن تأیید امانت داری ایشان بر لزوم پرهیز از تشریفات در حوزه های علمیه تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 20، ص 277-278)