نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عزیمت شاه و فرح به آمریکا

شاه و فرح عازم آمریکا شدند. (روزشمار تاریخ؛ 2 / 187)