نسخه چاپی | ارسال به دوستان

موافقت با استمرار پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار در اختیار صندوق تعاون صنفى

امام خمینی در نامه ای به آقای میرحسین موسوی با پرداخت وام به محرومین از محل اعتبار صندوق تعاون صنفی موافقت کردند. (صحیفه امام؛ ج 19، ص 272)