نسخه چاپی | ارسال به دوستان

از خرداد خونین عصر طاغوت تا خرداد حکومت اسلامى

امام خمینی در پیامی به ملت ایران در سالروز قیام پانزده خرداد به مقایسه خرداد خونین عصر طاغوت با خرداد حکومت اسلامی پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 480-484)