نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تحریم فروش اسلحه، نفت و رابطه تجارى و سیاسى با اسرائیل

امام خمینی در پیامی به سران دولتهای اسلامی هر گونه روابط تجاری و سیاسی با اسرائیل را تحریم کردند. (صحیفه امام؛ ج 2، ص 139)