نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ابراز تشکر از ارسال نامه حاوى تبریک آزادى امام خمینى و بازگشت به قم

امام خمینی در نامه ای از آقای عبدالجلیل کرمانشاهی بابت ارسال نامه تبریک آزادی تشکر کردند. (صحیفه امام؛ ج 1، ص 340)