نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ارزش کار اطبا و پرستاران- قانون و قانونگذارى- اخطار به توطئه گران

1.امام خمینی در سخنرانی در جمع اعضای ستاد انجمنهای اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی ضمن تأکید بر ارزش کار اطبا و پرستاران به تشریح موضوعات ذیل پرداختند:
مسئولیت ارزشمند اطبا، پرستاران و بهیاران، قانونگرایى و احترام و خضوع در مقابل قانون، اخطار شدید به توطئه گران و مفسدان (صحیفه امام؛ ج 14، ص 412-418)
2.امام خمینی آقایان ایروانی، هاشمی گلپایگانی، توسلی، جلالی و طاهری خرم آبادی را به عنوان نمایندگان خود در امور حج منصوب فرمودند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 410)