نسخه چاپی | ارسال به دوستان

لزوم عبرت گرفتن دولتها از سرنوشت شاه- تفاوت دولت مردمى با دولت دست نشانده

امام خمینی در دیدار با آقایان ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه ایران) و گندورزرکچون (وزیر امور خارجه ترکیه) ضمن بیان تفاوت دولت مردمی با دولت دست نشانده بر لزوم عبرت گرفتن دولتها از سرنوشت شاه تأکید کردند و به تشریح عناوین ذیل پرداختند:
فراخوانى ملتها و دولتها به پیروى از اسلام، ارتش در صدر اسلام، تفاوت دولت مردمى با دولت ضد ملى، به امید اتحاد کشورهاى اسلامى، شعار دمکراسى، افسون غربیها (صحیفه امام؛ ج 8، ص 85-89)