نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونى

امام خمینی در پیامی به آقای میرحسین موسوی و اعضای هیأت دولت از وظایف و اختیارات قانونی و مضرات خروج از آن سخن گفتند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص 64-65)