نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عدم استقلال قضایى در ایران

امام خمینی در زندان قصر از دادن پاسخ به بازجوها به دلیل عدم استقلال قضایی در ایران، خودداری کردند.(صحیفه امام؛ ج 1، ص 249)