نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تبریک نیمه شعبان- هشدار درباره توطئه مشترک گروهکهاى ضد انقلاب

امام خمینی در پیامی به ملت ایران ضمن تبریک نیمه شعبان درباره توطئه مشترک گروههای ضد انقلاب هشدار دادند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 472-476)