نشریۀ خبرنامه اشراق(5 شماره) یکی دیگر از فعالیت‌های کمیته کنگره است که سعی داشته بخشی از مقالات و مصاحبه‌ها و سایر مطالب مرتبط با کنگره را منعکس نماید.

. انتهای پیام /*