نگارش الهی‌نامه سابقه‌ای دیرین دارد. بعضی از عالمان به ویژه عارفان محقق زمزمه‌ها و نجواهای خود را مکتوب می‌کردند و از رهگذر شور و عشق و سوختن آنان دیگران نیز بهره‌مند می‌شدند. گرچه امام راحل الهی‌نامه‌ای با این سبک و سیاق تنظیم نکرده‌اند، اما به طور مسلم مجموعه آنچه ایشان در زمان‌های متفاوت با عنوان ” الهی“ ”خدایا“ و ” خداوندا“ داشته‌اند، جذاب و خواندنی است. مجموعه حاضر به این منظور تهیه شده است.

متن کتاب مذکور را از اینجا مشاهده کنید.

. انتهای پیام /*